Realizacje FORM-AWA Sp. z o.o.

2. Mała retencja wodna dla terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

zlewni Potoku Służewieckiego w skład której wchodzą:

  •  Staw Krosna;
  • Staw Czyste;
  • Staw Kądziołeczek;
  • Stawy Beręsewicza Górny i Dolny;
  • Staw Wyścigi.

Staw Beręsewicza – staw górny po renowacji.