Władze:

 
Prezes Zarządu – mgr inż. Andrzej WOJCIECHOWICZ
 
V-ce Prezes Zarządu – mgr inż. Wojciech WOJCIECHOWICZ

 

O nas:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „FORM-AWA” Sp. z o.o.
z siedzibą w Izabelinie ul. Chłopickiego 13A istnieje od 1991 roku.
 
Została powołana do realizacji prac projektowych oraz nadzorowania inwestycji z zakresu budownictwa wodnego i melioracji. Jednak w krótkim czasie bo już 1992 roku firma otworzyła drugą gałąź swojego działania i stała się cenionym wykonawcą robót z zakresu gospodarki wodnej , melioracji i kanalizacji sanitarnych .
 
Największym naszym kapitałem jest wykształcona kadra inżynieryjna, techniczna oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy nie boją się podejmować bardzo trudnych rozwiązań inżynieryjnych.
 
 
 

Działalność wykonawczą można podzielić na dwie grupy;

 
budownictwo hydrotechniczne, stawowe oraz budowa i rekonstrukcja układów wodnych w obiektach zabytkowych:

  • budowa zbiorników wodnych małej retencji, jazów, zapór ziemnych i regulacji rzek;
  • budowa stawów i całych układów wodnych w Parkach i obiektach zabytkowych;
  • budowa stawów hodowlanych.

 
inżynierii wodno – sanitarnej :

  • zewnętrzne kanalizacje deszczowe, sanitarne i wodociągowe (wody pitnej, wody p.poż, wody tryskaczowej p.poż oraz deszczownie);
  • przepompownie deszczowe, sanitarne i do nawodnień w deszczowniach;
  • odwodnienia obiektów i terenów : drenaże, igłostudnie, igłofiltry oraz rowy odwadniające .