Realizacje FORM-AWA Sp. z o.o.

Ważniejsze zrealizowane obiekty:

 

1. Stawy:

 • rekonstrukcja stawu, układu wodnego i budowli wodnych wraz z alejkami spacerowymi i drogami technicznymi w Zespole Pałacowo Parkowym Fundacji Centrum Europejskie Natolin w Warszawie ;
 • wykonanie układu wodnego stanowiącego zespół stawów takich jak: Staw Parkowy, przepływowy, Staw Szmaragdowy, Staw Zielony, Staw za Kuźnią i Stawy za Dworkiem (Górny i Dolny) wraz z budowlami i alejkami spacerowymi w Zespole Pałacowo Parkowym w Radziejowicach;
 • staw parkowy, basen wodny oraz nawodnienia deszczownią Parku „Chopina” w Żelazowej Woli;
 • staw Achera w Parku Achera wraz z ujęciem wody dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa;
 • stawy Górki Szymona w Piasecznie;
 • rekonstrukcja Stawu Sadzawka i Stawu Żabie Oczko oraz układu wodnego i budowli wodnych w Parku Dittrich w Żyrardowie.

Staw Kędziołeczka podczas renowacji

Realizacje FORM-AWA Sp. z o.o.

2. Mała retencja wodna dla terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

zlewni Potoku Służewieckiego w skład której wchodzą:

 •  Staw Krosna;
 • Staw Czyste;
 • Staw Kądziołeczek;
 • Stawy Beręsewicza Górny i Dolny;
 • Staw Wyścigi.

Staw Beręsewicza – staw górny po renowacji.

Realizacje FORM-AWA Sp. z o.o.

3. Budownictwo hydrotechniczne:

 

 • remont zapór bocznych Zalewu Zegrzyńskiego – Białobrzegi i Gąsiorowo;
 • remont zapory czołowej i budowli hydrotechnicznych zbiornika wodnego Grzymek;
 • budowa jazu i mostu na rz. Pisi w Radziejowicach;
 • przelew ze stopniem na Mokrych Łąkach Truskaw gm. Izabelin;
 • wykonanie stopnia wodnego na rz. Utracie w Żelazowej Woli;
 • zbiornik Mokre Łąki Truskaw gm. Izabelin;
 • remont zabytkowego jazu Luca na rz. Pisi w Żyrardowie;

Białobrzegi Zalew Zegrzyński - remont zapory

Realizacje FORM-AWA Sp. z o.o.

4. Inżynieria wodno – sanitarna:

 • rów opaskowy Truskawia w gm. Izabelin;
 • deszczownie stałe z ujęciami, zbiornikami retencyjnymi, przepompowniami dla szkółek leśnych w Płytnicy i Jabłonnie;
 • system nawodnienia Parku „Chopina”w Żelazowej Woli;
 • kanalizacja cieku „Rów Magenta” dla Urzędu Miasta Zielonka;
 • odwodnienia budynków i hall:
 1. szkoły w Borzęcinie;
 2. obiektu firmy Arcon Industrial Service Corp. Sp. z o.o. w Warszawie;
 3. hali dla firmy Ekonip w Radziejowicach;
 4. budynku mieszkalnego przy ul. Ludowej dla S.B.M. „Cepelianka” w Warszawie;
 5. budynku mieszkalnego przy ul. Płyćwiańskiej w Warszawie;
 6. Kliniki Małych Zwierząt dla SGGW w Warszawie;
 7. kanalizacji rowu Na Gąsinie w Pruszkowie;

 

 • rów melioracyjny przy ul. Kajakowej w Warszawie;
 • rów melioracyjny przy ul. Poloneza w Warszawie;
 • rurociąg drenażowy ul. Spornej w Warszawie;
 • rurociąg drenażowy ul. Rybaki Zegrze Płd. Dla RZGW w Warszawie;
 • mostek na Potoku Służewieckim przy ul. Fosy w Warszawie;
 • zabezpieczenie skarpy przed erozją w Zespole Pałacowo Parkowym dla Fundacja Centrum Europejskie Natolin w Warszawie ;
 • rozbiórka hali Transbudu i zabicie ścianki szczelnej przy budowie drukarni dla Gazety Wyborczej;
 • remont osadników wstępnych dla oczyszczalni ścieków w Żyrardowie;
 • przygotowanie terenu pod budowę Centrum Handlowego Bielany Wrocławskie II IKEA;
 • przepompownie ścieków, przepompownia wód deszczowych, kanalizacja sanitarna i deszczowa w Centrum Handlowym IKEA Janki;
 • przepompownia ścieków McDonald w Centrum Handlowym IKEA Janki;
 • rurociąg tłoczny ścieków w Centrum Handlowym IKEA Targówek;